Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ระบบสายดิน ของระบบไฟฟ้าในบ้าน

บริหารจัดการอาคาร: ระบบสายดิน ของระบบไฟฟ้าในบ้าน สายดินมีไว้เพื่ออะไร ? สายดินที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้า มีขึ้นเพื่อเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่เกิดไฟรั่วลงบนโครงเครื่องใช้ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าส่วนที่รั่วออกมานี้ก็จะใช้สายดินเป็นเส้นทางในการไหลลงดิน แทนที่จะไหลผ่านร่างกายของมนุษย์ในกรณีที่เผลอไปสัมผัสนั่นเอง