Categories
Health News

สมาธิสั้นเกิดจากความกระสับกระส่ายทางกายภาพ

การทดสอบยาที่ทราบว่าช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้แสดงให้เห็นความสำเร็จในช่วงต้นในการลดอาการของจังหวะการรับรู้ที่เฉื่อยชาในชายและหญิง 38 คนที่มีอาการสมาธิสั้น กลุ่มอาการต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเพ้อฝันอย่างต่อเนื่อง ความเหนื่อยล้า และความเร็วในการทำงานที่ช้า ยากระตุ้นลดลง 30 เปอร์เซ็นต์จากอาการที่รายงานด้วยตนเองของจังหวะการรับรู้ที่เฉื่อยชา

นอกจากนี้ยังลดอาการ ADHD ได้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์และแก้ไขการขาดดุลในการทำงานของสมองผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญด้วยการผัดวันประกันพรุ่งน้อยลงการปรับปรุงในการคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ และเสริมสร้างทักษะการจัดลำดับความสำคัญ หนึ่งในสี่ของการปรับปรุงโดยรวมในจังหวะการรับรู้ที่ซบเซา เช่น ความรู้สึกเบื่อหน่าย ปัญหาในการตื่นตัว และสัญญาณของความสับสน เกิดจากการที่อาการดีขึ้น สมาธิสั้น ทีมงานตีความผลลัพธ์ดังกล่าวว่าลดลงในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาธิสั้นที่เกิดจากความกระสับกระส่ายทางกายภาพ พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น และ/หรือช่วงเวลาที่ไม่ให้ความสนใจนั้นเชื่อมโยงกับการปรับปรุงจังหวะการรับรู้ที่ซบเซาบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด การศึกษาของเราแสดงหลักฐานเพิ่มเติมว่าจังหวะการเรียนรู้ที่เฉื่อยชาอาจแตกต่างจากโรคสมาธิสั้นและ lisdexamfetamine ที่กระตุ้นการรักษาทั้งสองเงื่อนไขในผู้ใหญ่และเมื่อเกิดขึ้นร่วมกัน ขณะนี้ยากระตุ้นได้รับการแสดงเพื่อปรับปรุงอาการจังหวะความรู้ความเข้าใจที่เฉื่อยชาในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้น